Σήτα πλισέ(plisse) 100.0 χ 220.0

Σήτα πλισέ(plisse) 100.0 χ 220.0 δίνει τη λύση στην εξοικονόμηση  χώρου σαν να είναι ανύπαρχτες.