Περιγραφή

COMFORT Μ9400 alumil
Περιγραφή
Το COMFORT Μ9400 αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη μη θερμομονωτικά συστήματα ανοιγομένων κουφωμάτων αλουμινίου με ιδιαίτερα ευρύ πεδίο εφαρμογών και ικανοποιητικές επιδόσεις.
Πλεονεκτήματα
 • Πληθώρα εναλλακτικών design
 • Πληθώρα εναλλακτικών λύσεων
 • Ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας
 • Ικανοποιητικό επίπεδο ηχομόνωσης
 • Ευκολία στη χρήση και λειτουργικότητα
 • Όλες οι διαθέσιμες τυπολογίες

  01
  Μονόφυλλο ανοιγόμενο-ανακλινόμενο
  02
  Ανοιγόμενο-ανακλινόμενο με σταθερό επάνω
  03
  Ανοιγόμενο – ανακλινόμενο με φεγγίτη
  04
  Δίφυλλο ανοιγόμενο – ανακλινόμενο
  05
  Δίφυλλο ανοιγόμενο – ανακλινόμενο με σταθερό
  06
  Δίφυλλο ανοιγόμενο – ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω
  7
  Μονόφυλλο ανοιγόμενο – ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι
  08
  Δίφυλλο ανοιγόμενο – ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι
  09
  Μονόφυλλη πόρτα εισόδου με ταμπλά ανοιγόμενη μέσα
  10
  Μονόφυλλη πόρτα εισόδου με ταμπλά ανοιγόμενη έξω
  11
  Δίφυλλη πόρτα aller-retour