Επιστροφή σε Πόρτες Εισόδου

Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακής αποδόσεις.ALUMIL

Το Μ20650 αποτελεί την οικονομικότερη πρόταση αναγόμενου θερμομονωτικού συστήματος με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf=2,1 W/(m2K).
Η κάσα είναι σχεδιασμένη να καλύπτει εξ ολοκλήρου το φύλλο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εμφανείς αρμοί εξωτερικά του κουφώματος.

 

Περιγραφή

Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακής αποδόσεις. ALUMIL

Κούφωμα ενεργειακό παράθυρο-πόρτα αναγόμενα energeiaka
Ενεργειακό κούφωμα αλουμινίου ALUMIL M20650

Ανοιγόμενο ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου Μ20650 της ALUMIL
Με μηχανισμό 16mm περιμετρικής ασφάλισης.

Είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα αλουμινίου.

Παράθυρο ανοιγόμενο,ενεργειακούς υαλοπίνακες.

με τρίπλέξ 3+3-16 διάκενο-4, που σας δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια από τους διαρρήκτες.

Μπορείτε άμεσα με ένα τηλεφώνημα, ή ακόμα και με ένα email δίνοντάς μας τις διαστάσεις και τον χρωματισμό να σας δώσουμε μία προσφορά.

Το Μ20650 αποτελεί την οικονομικότερη πρόταση ανοιγόμενου θερμομονωτικού συστήματος με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf=2,1 W/(m2K).
Η κάσα είναι σχεδιασμένη να καλύπτει εξ ολοκλήρου το φύλλο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εμφανείς αρμοί εξωτερικά του κουφώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στο πηχάκι διπλής διέλασης από PVC υψηλής αντοχής, που εμποδίζει τη μεταφορά θερμότητας από και προς τον εξωτερικό χώρο.
Το Μ20650 προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης ειδικού φύλλου για χρήση είτε  χαλύβδινου περιμετρικού μηχανισμού 16mm, είτε για χρήση κλασικού μηχανισμού αλουμινίου (Euro groove). Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από το ΕΚΑΝΑΛ.

 • Πλάτος κάσας 62,5mm και πλάτος φύλλου 61,6mm.
 • Θερμομόνωση με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 στα 24mm στις κάσες και πηχάκι διπλής διέλασης από PVC υψηλής αντοχής, που εμποδίζει την μεταφορά θερμότητας από και προς τον εσωτερικό χώρο.
 • Η κάσα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να καλύπτει εξ΄ ολοκλήρου το φύλλο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εξωτερικά του κουφώματος εμφανείς αρμοί. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται στο ελάχιστο το πλαίσιο αλουμινίου δίνοντας την θέση του στον υαλοπίνακα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση του πεδίου ορατότητας αλλά και την βελτίωση του συνολικού συντελεστή Uw του κουφώματος.
 • Χαλύβδινος μηχανισμός 16mm χωρίς προφίλ ντίζας για ιδιαίτερη οικονομία χρόνου στην εφαρμογή του (λιγότερες εργατοώρες ανά κούφωμα). Kλειδώματα σε σχήμα μανιταριού έως και σε 24 σημεία (δίφυλλο) για μέγιστη ασφάλεια.
 • Κορυφαία στεγάνωση με ελαστικά σε τρία επίπεδα και κεντρικό ελαστικό με ψαλιδωτή απόληξη (σύστημα στεγάνωσης “ALUSEAL”).
 • Αυξημένη απόσταση φύλλου-κάσας στα 5mm για συνεχή εφαρμογή των ελαστικών ακόμα και πίσω από το μεντεσέ.
 • Το πάτημα φύλλου 6χιλ. επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της ωφέλιμης ρύθμισης του μηχανισμού (2,5mm) χωρίς απώλειες στεγάνωσης.
 • Μέγιστο βάρος φύλλου 130kg
 • Δυνατότητα να ανακλείνουν και τα δύο φύλλα.
 • Εύκολη τοποθέτηση σήτας πλισέ η οριζόντιας κίνησης .
 • Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακής αποδόσεις.ALUMIL
 • Ενεργειακά (ποιστοποιημενα) κουφώματα αλουμινίου.